Konferens

konferens

Crea Diem i Od är en mötesplats för såväl informella som formella möten, alltid med ett personligt engagemang.

”Crea Diem” – ”Skapa dagen” i en kreativ kulturmiljö.

Sommartid förstärker lokalerna närheten till det grönskande kulturlandskapet, vintertid ger den stora spröjsade glasverandan en ljus inramning till vinterlandskapet. Ytterligare flera olika konferenslokaler finns att välja bland, ryggåsstugan från 1700-talet med sin vitkalkade spis ger en speciell dimension till mötesdiskussionerna. Alla lokalerna med möjlighet till modern konferensutrustning.

Variationsrikedomen på arrangemangen är stor, med måltider och aktiviteter som en del i helheten. Mycket välkommen att kontakta oss så designar vi gemensamt ett unikt mötesarrangemang.