Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. Som användare eller besökare av vår webbplats creadiem.se  accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvar
Ägare av Crea Diem är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system. Vi delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.

Varför samlar vi in dina uppgifter?
Vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt vedertaget förhållningssätt för att fullgöra dina önskemål och för att förbättra och anpassa vår information och hemsida.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om produkter och tjänster från oss samt delge information och nyheter, baserat på vad som tänkas kan relevant och av intresse.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Det vanligaste sättet vi får in uppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl, i ett kontaktformulär, eller bokningslänk till stugor. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från vår databas.

Cookies/kakor
Automatiskt samlar hemsidor in uppgifter via så kallade  “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som möjliggör att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies.

(Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.)

Vilka uppgifter samlar vi in?
Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Crea Diem så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker.

Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom våra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, är öppna och kan läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i sociala medier och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Lagring av personuppgifter
De uppgifter som du lämnar oss lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera ditt önskemål/beställning.

Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.

Genom att skicka förfrågan direkt till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.

Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.

Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss.

Informationssäkerhet
Vi ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med den information du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.

Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar mig från att göra detta.

Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Frågor angående integritetspolicyn
Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy och informationshantering, eller om du vill att vi ska uppdatera/radera dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta gerd@creadiem.se

Ha en fin dag!

Bästa hälsningar

Crea Diem/Gerd