Program 2020

Crea Diem 1a

Ett år med många programpunkter – p.g.a. årets omständigheter är allt inställt med omsorg om allt som är. Vi arbetar istället med att leverera många picknick-paket för utflykter i Naturen som alltid har öppet, bokbeställningar, gofika-take-away, specialbokningar och mera. Idagsläget är program-planering en månad i taget, följ oss därför på FB och Instagram. Spännande annorlunda idéer har vi under utveckling – och presenterar när det är så dags. Tack för att ni stödjer oss, för att övervintra denna detta år. Gerd