14 & 15 juli Sommarbokdagar

SommarbokdagarSOMMARBOKDAGAR – 14 & 15 juli

* Bokinspiration –  böcker, böcker, böcker. Utomhus och inomhus.

* Mingla runt bland bokerbjudande lyssna till uppläsningar och berättelser

* Sommarmat – Sommarfika – Sommartårtor

* Upplev utställningen ”Nervigt & Glasklart” av Sissi Andersson och Lennart Fredriksson.

* Dessutom har Ods kyrka Premiärhelg på utställningen – ”Tre sekler av Dopklänningar”

Välkommen till Sommarbokdagar 2018 på Crea Diem Bokcafé.

Programpunkter / uppdateras löpande
(fritt inträde till alla programpunkter)

Lördag 14 juli – kl 13.30
Birgitta Fernström – Bokrelease – och Högläsning för barn i alla åldrar.
Bok-release! Lilla Rosie… som bor med sina föräldrar. Men snart upptäcker Lilla Rosie att familjer kan se ut på olika sätt och att inget är bättre eller sämre. Huvudsaken är att man tycker om varandra En lättläst regnbågsbok med bilder på varje sida. (Från fyra år.)
Text: Birgitta Fernström / Illustrationer: Ingegerd Härgestam Förlag: Glimmergumman

Lördag 14 juli – kl. 14.30
Magnus Lindgren
Magnus delar sin tid mellan Göteborg och Od. Han debuterade hösten 2017 med diktsamlingen ”Om det inte hänt hade jag inte blivit” som beskrivits som ”en poetisk resa och betraktelse om uppbrott och förändring, om sökandet efter sig själv, om människan inuti varje människa”. Han läser nu ett urval av sina texter, både utgivet och ännu icke utgivet material.

Lördag 14 juli – kl. 15.00
Cecilia Luther
Cecilia Luther läser texter, visar akvareller och spelar fiol till sin bok LIVNÄRA. Boken kom till efter en tid av utmattning och berör skörhet, förundran, sorg och hopp. Vad är det är att leva nära livet och vad livnär vi oss egentligen av? Det är frågor hon funderar kring.

Söndag 15 juli – kl 11.30

Birgitta Fernström – Bokrelease – och Högläsning för barn i alla åldrar.
Bok-release! Lilla Rosie… se presentation ovan.

Söndag 15 juli – kl. 12.30
Magnus Lindgren  – Magnus
läser ett urval av sina texter, både utgivet och ännu icke utgivet material. Se även presentation ovan.

Söndag 15 juli – kl. 15.00 
Ingemar Härd – Öppen föreläsning
”Kärleken, språket och spegelneuronerna”
Varför låter nyblivna föräldrar, nyförälskade par och hundägare så konstiga när de gosar och pratar med föremålen för sin kärlek? Det är ju som om de talade ett annat språk. Och det gör de också – de talar limbiska, ett uråldrigt sätt att kommunicera känslor, mycket äldre än det symbolspråk vi alla talar idag.
 Och hur kommer det sig att just nyförälskade tenderar att ta efter varandras kroppsliga och språkliga uttryck? Ja, svaret på denna urgamla gåta verkar finnas hos de relativt nyupptäckta spegelneuronerna. Ingemar Härd tänker lägga fram tankeväckande indicier för att kärleken kan ha haft stor betydelse för människans språkutveckling.

Söndag 15 juli – kl. 13.30 – I Ods kyrka – Arrangör Sockenrådet, Ods kyrka
Dopet är centralt i den kristna tron. Hur dopet utförs är lite olika runt om i världen. Kring dopet har det också vuxit fram många seder och bruk.  Inte minst folktron har varit stark kring dopet. 
Slå dig ned och lyssna till Johnny Hagberg som berättar  om seder och bruk kring dopet genom tiden. Johnny är pensionerad präst, ordförande i Västgötalitteratur & i Skara Stiftshistoriska sällskap.

Premiärhelg i Ods kyrka – Utställning – ”Tre sekler av Dopklänningar”. 
Från 1700/1800-talets doppåse till 1900- och 2000-talets dopklänningar
Utställningen visas 14 juli – 12 augusti. / Arr. Sockenrådet, Ods kyrka

Bokbordtips1