Poesi till eftermiddagskaffet

Söndagen den 2 juli kl. 15:30

läser poeten Magnus R Lindgren Galtholmen ur sin kommande diktsamling

”Om det inte hänt hade jag inte blivit” som utkommer på Lea Libri förlag hösten 2017. 

På Crea Diem Bokcafé – i ryggåsstugan eller utomhus vid vackert väder. Fri entré.

Varmt välkomna!

Bokskogstak