10 juli Gästföreläsning

Hur Sverige kom till – under 2,5 miljarder år!

Sveriges berggrund – en skapelseberättelse! – genom 2,5 miljarder år. En faschinerande resa – om vulkaner vanliga i Västergötland, om flera istider, om geologiska smultronställen – En berättelse om hur Sverige kom till.

Författarna till boken ”Sveriges berggrund – en geologisk skapelseberättelse – tar dig med på en fascinerande resa genom 2,5 miljarder år då vårt land skapades. Du får veta varför berget ser ut som det gör och hur det blev så. Du får tips om de geologiska smultronställen där du själv kan se och få förklarat vad du ser.

Visste Du t.ex. att Västgötabergen bara är rester av ett flera kilometer tjockt sedimenttäcke som täckte hela Västergötland, att vulkaner en gång var vanliga i Västergötland och att det vi kallar för Istiden bara är en av många istider? Följ med på resan och lär Dig vad Du gått och trampat på.

Guider och författare på resan är
Eva-Lena Tullborg och Sven-Åke Larson

Författarparet är båda yrkesverksamma geologer.

Biljetter (100 kr) kan förbokas.  (0513-60029  eller info@creadiem.se)
Gästföreläsning 10 juli kl. 15.00 (- ca 16.00) på Crea Diem Bokcafé!
Välkomna

Författarpresentation:

Halleberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

…………………….

Eva-Lena Tullborg är specialiserad inom berggrundsgeologi och vatten i berggrunden. Hon arbetade tidigare vid Sveriges Geologiska AB och arbetar nu som konsult i eget företag. För närvarande är hon bl.a. engagerad i vad som händer med vattnets kemi och dess transport under en inlandsis och har därför haft anledning att fältarbeta på Grönland. Hon är docent vid Göteborgs Universitet och har därmed handlett ett flera doktorander.

Sven Åke Larson är professor emeritus vid Göteborgs Universitet där han arbetade med forskning, undervisning och handledning av doktorander under de sista 20 åren av sitt yrkesliv . Han är specialiserad inom berggrundsgeologi och har liksom Eva-Lena Tullborg författat ett stort antal vetenskapliga artiklar och rapporter inom sitt ämnesområde. Huvuddelen av dessa arbeten har handlat om Sveriges berggrund. Han har ett tidigare förflutet som forskare vid Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs Universitet, där han bl.a. sysslat med frågor runt geoenergi, samt som 1:e statsgeolog vid Sveriges Geologiska Undersökning. Han var där ansvarig för den detaljerade kartläggningen av Sveriges berggrund.