Personliga porträtt & perspektiv

 

 

UTSTÄLLNING – 28 maj – 28 augusti – på Crea Diem Bokcafé.1 (9)

Personliga porträtt och perspektiv är intryck och uttryck från livet genom kameralinsen och pennan. Du är inbjuden att möta människor mitt i en tanke, i deras vardagsliv – eller kanske möter du dig själv?

Utställningen innehåller fotografier och texter från människor i Bangladesh, alltihop förmedlat genom ögat på en fantastisk fotograf och ordkonstnär, Tuhin Islam. Han ger sitt perspektiv på livet för vanliga människor. Utställningen är en stolt stöttespelare till Lärande utan gränser, en liten organisation som driver skolprojekt i Bangladesh.

People, portraits and perspective are expressions from life through camera and pen.  You are invited to meet people in the middle of a thought, in their everyday life, or who knows, you might meet yourself?

The exhibition contains photos and texts from the people of Bangladesh, all of it seen through the eye of a fantastic photographer and word magician, Tuhin Islam. He gives his perspective on life of ordinary people. The exhibition is proudly supporting Global learning, a small organization which runs school projects in Bangladesh.