Akvareller & Textil- tryck – Annika Wihl! – 2015

DocHdl1OnPREADYtmpTarget

Annika Wihl

Annika är utbildad vid Textilinstitutet i Borås och Gerlesborgsskolan,
där hon bl.a. har studerat akvarellmåleri för Arne Isacsson, Lars Holm m.fl.
samt Gerlesborgsskolan i Frankrike där hon studerade för Georg Suttner.

Välkomna!