Konstutställning Sommar & Höst 2013

”Mer eller mindre genomskinligt”

Glas och Måleri
Sissi Andersson & Lennart Fredriksson

Sommarutställning på Crea Diem – Vernissagehelg 25-26 maj! Välkomna!!!

 


Sissi  Andersson –
”Jag har målat hela mitt liv mer eller mindre intensivt i olika perioder och de senaste
20 åren på heltid då jag också lärt mig olika trycktekniker och glasfusing. Jag har ett stort
behov av att prova och experimentera och växlar ofta mellan olika tekniker och material.
Nuförtiden väljer jag oftast motiv från mitt inre och vet inte i förväg hur slutresultatet
kommer att bli.

Temat till den här utställningen ”Mer eller mindre genomskinligt” kommer av att både
Lennart och jag arbetar med glas,  förutom att jag också tänker mig målade motiv där min
tanke bakom bilderna kan vara mer eller mindre synbar.”

Lennart Fredriksson

”Efter en kurs i yrkessnickeri i början på 1960-talet har jag mest arbetat med trä.
På Crea Diem visar jag arbeten i glasfusing, en teknik som jag arbetat med sedan 2006.
Jag arbetar med abstrakta mönster både i bruksföremål och i bilder. Oftast använder
jag planglas med målade motiv eller inläggningar av olika metaller. Ibland infärgat
konstglas.”

Sissi Andersson & Lennart Fredrikssson
Kreativa rum / Hudene
www.kreativarum.se

Kort presentation

Sissi Andersson
Deltagit i en rad större samlingsutställningar och några separatutställningar.
Gjort två offentliga utsmyckningar för Herrljunga Kommun

Medlem i
Konstliv Sjuhärad
Ålgården – konstnärernas verkstäder
Sjuhärads Form

Lennart Fredriksson
Jag har deltagit i ett antal samlingsutställningar, bl. a. på Borås
Museum, Rydals Museum och Herrljunga Konsthall och är medlem
i konsthantverksgruppen Sjuhäradsform.
Är representerad med en offentlig utsmyckning till ett
begravningskapell i Herrljunga.