Aktiviteter och program 2013

Årets program – Så snart flera nya programpunkter är klara för hösten kommer här ytterligare program att
presenteras. Inom kort flera aktiviteter.
Välkomna!!!