BOKMÄSSA 2012

Tack för din medverkan på olika sätt på årets Bokmässa 2012!!!

Vandringarna mellan alla 7 Bokmässe-husen innehöll också en frågerad, vilken många deltog i. Fyra bokpriser har delats ut. Borås, Mariestad, Halmstad och Alingsås var adresserna till pristagarna.
Rätta svar var 1) 30.000 år 2)  97 m2  3) 1200 företag 4) Stenålder, Bronsålder, Järnålder, 5) Ivar 6) Lump
och kaffebönor 463!

 

Varmt välkomna till Crea Diem Bokmässa 14-15 Juli!
Alla seminarier och programpunkter, tider och information – finns nedan.
Eller ring oss gärna.
Hjärtligt, innerligt och varmt välkommen!
Gerd & Håkan