Böcker

Vi säljer förlagsnya böcker ’som varar länge’ – se mer om tema under rubriken ”Böcker”, och väljer ur bokutgivningen årligen böcker som fångar engagemang och intresse. Guldstunder är det – att beställa och få leverans av böcker. Vi tar ofta också emot beställningar på böcker, så hör gärna av Dig om du söker någon bok.

Tänk i tid

 

Några presentationsrader om just denna bok:
”Tänk i tid är kanske första boken som ingående beskriver nyttan med historia…..”
”Utvecklingen går så snabbt att vi blir ögonblickets och händelsernas fångar. Men i mängden av kurser, management- och självhjälpsböcker om hur vi ska hantera vår livssituation och vår yrkesroll är det historiska perspektivet märkligt frånvarande”