Sommar som vinter

Kontakta oss gärna för olika slag av arrangemang.
En kulturpromenad, en vandring på 1300 meter med dagboks- anteckningar från 1000 år, eller en kulturguidning i den bygd du besöker, är några exempel. Vid grupper med fler än 55 personer finns även utmärkta möjligheter att använda en intilliggande större lokal för upp till 100 personer.

i Norge er et apotek online her

Vi arrangerar dessutom Upplevelse- och Temaresor runt i Herrljungabygden.
Varmt Välkommen!