Boknyheter och bokerbjudande

Vi säljer förlagsnya böcker ’som varar länge’ – se mer om tema under rubriken ”Böcker”, och väljer ur bokutgivningen årligen böcker som fångar vårt  engagemang och intresse. Guldstunder är det – att beställa och få leverans av böcker. Vi specialbeställer också ofta böcker utifrån önskemål. Välkommen!