Konst- & Hantverksrunda i Herrljungabygden

Varmt välkomna!

Lördag 4:e och Söndag 5:e september är det Konst- och Hantverksrunda i
Herrljungabygden!
Öppettider båda dagarna 11-17.

På Bokcaféet och i Sockengården strax intill:

NBV´s keramikgrupp.
Keramik i skilda tekniker, med den gemensamma
nämnaren materialet och skaparglädjen.

Rosalia Svensson, måleri.
Olle Wallgren, trähantverk.

Konst- och Hantverkshelgen inleds med Samlingsutställning i Herrljunga Konsthall, fredagen den 3 september,
kl. 20-22. Invigningstal av Anna Asklund. ”Följ de konstiga fåglarna utanför till konsthallen”
Kvällen är tonsatt av gruppen ”Rävspel och Kråksång”.