Midsommarvandring

Midsommarvandring Torsdagen den 24 Juni
kl. 18.30. Ollestad naturreservatet är
nybildat skyddsområde 2009, sydväst
om Sämsjön. Förutom gammelskog och
lövsumpskog finns betesmarkar med mycket
gamla ekar. Följ med på en cirka två timmar
lång vandring i en spännande natur- &
kulturmiljö. Medtag fika. Guide är
Örjan Hill. Information: 0513-60029.
Samling: Kör in vid Ollestad mot Ljunga,
till Källefors. Arrangör: Crea Diem & Västkuststiftelsen