Monica Sandin Konstutställning 2010

Konstuställningar och olika temautställningar. Under våren presenterar vi årets program.

Se gärna under rubriken ”Arkiv” om olika utställningar på Crea Diem under tidigare år.

/Konstverket på fotografiet av Monica Sandin/