Visafton

Augustikväll – Visafton med Gunnel Asplund & Kjell Hagberg. 
Nyckelharpa. Dragspel & sång.