Vi bygger om…

Till- och ombyggnad av vår huvudbyggnad – vilket också innebar att vi inte arrangerade en sommarutställning detta år.