Svensk Bokkonst 2006

Utställning Svensk Bokkonst 2006 – Utställning inlånad från Kungliga Biblioteket. De 25 böcker som premierats ur den svenska bokproduktionen år 2006.

KB skriver: ”Avsikten är densamma idag som 1933 när Svensk Bokkonst instiftades och grundarna slog fast att urvalet ”skulle baseras på principen formens ändamålsenliga och estetiska anpassning efter innehållet under typografisk och tryckteknisk synvinkel”.”