Kultur på landet

Under 2004 deltog Crea Diem i ett samarrangemang inom ”Kultur på landet”.

Arrangörerna var Od-Alboga Byalag, Gäsene Hembygds- och Fornminnesförening och Crea Diem. För två av arrangemangen stod även Studieförbundet Vuxenskolan och för ett av arrangemangen även Ods Församling.

Huvudrubriken för detta samarrangemang inom ramen för ”Kultur på landet” var:
Som nu blir det aldrig förr – tre blickar bakåt.

Kända författare berättade om vår spännande historia:
Arkeolog och forskare Lars Bägerfeldt berättade om När Sverige blev till – en annorlunda teori om Svea Rikes Vagga. Detta kunde man lyssna till i Ods församling, en torsdagskväll i april.
Biolog och kulturhistoriker Örjan Hill förmedlade Kunskap om skogens historia – att varje skog bär med sig unika berättelser om våra förfäders sätt att leva och tänka. Tidpunkten för detta var en torsdagskväll i maj i Ods församlingshem.
Idéhistoriker och vetenskapsjournalist Maja Hagerman gästade Ods kyrka nationaldagen och berättade utifrån sin bok ”I miraklers tid – Våra medeltida kyrkor berättar om sin äldsta historia och den spännande värld de byggdes i.”