Albogius liv & leverne 2004

Den 13 juni öppnade för sommaren en utställning om Albogius liv och leverne, här i bygden och i Ingermanland. En bygdens son som berättade om livet i Stormaktstidens Sverige. Med text och bild såväl från bygden som från Narva och Ingermanland, där Albogius kom att arbeta som superintendent med allt vad det innebar – i 1600-talets Sverige.